XXV Spotkanie z Arcydziełem:
Cały świat w księgach.